hotline
 • Giờ Làm việc

  08:30 sáng - 19:00 tối
 • Giao hàng và thu tiền

  Toàn bộ khu vực Tp.HCM
 • Đặt hàng nhanh

  0907.709.434
 • Hòm thư điện tử

  kinhdoanh@muabanmaytinh.net
Image

Thiết bị phụ kiện

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR01

3.980.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR01  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR02

4.300.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR02  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR03

4.490.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR03  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR04

4.660.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR04  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR05

4.730.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR05  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR06

6.090.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR06  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR07

7.180.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR07  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR08

9.150.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR08  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR09

10.130.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR09  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR10

10.450.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR10  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR11

5.330.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR11  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR12

5.695.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR12  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR13

7.860.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR13  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR14

9.280.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR14  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR15

12.690.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR15  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR16

9.790.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR16  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR17

14.150.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR17  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR18

17.830.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR18  Thêm Giở Hàng
MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR20

21.300.000đ

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN MR20  Thêm Giở Hàng