hotline
 • Giờ Làm việc

  08:30 sáng - 19:00 tối
 • Giao hàng và thu tiền

  Toàn bộ khu vực Tp.HCM
 • Đặt hàng nhanh

  0907.709.434
 • Hòm thư điện tử

  kinhdoanh@muabanmaytinh.net
Image

Bộ máy tính Dell

BỘ MÁY TÍNH DELL MD01

3.290.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD01  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD02

3.490.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD02  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD03

3.680.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD03  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD04

3.910.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD04  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD05

3.990.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD05  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD06

4.250.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD06  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD07

4.480.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD07  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD08

4.900.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD08  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD09

5.290.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD09  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD10

5.560.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD10  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD11

5.790.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD11  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD12

5.995.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD12  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD13

6.180.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD13  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD14

6.480.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD14  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD15

6.950.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD15  Thêm Giở Hàng
BỘ MÁY TÍNH DELL MD16

7.490.000đ

BỘ MÁY TÍNH DELL MD16  Thêm Giở Hàng